Pro vstup klikněte

Klikni a jdi na stránky spolku ...

Slovník pojmů

Třídění vína     Popis vína- stolní víno
bez označení odrůdy a ročníku- zemské víno
smí se vyrábět z hroznů, které dosáhly nejméně 14 stupňů cukernatosti)- jakostní víno
smí se vyrábět z hroznů, které dosáhly nejméně 15 stupňů cukernatosti- jakostní víno s přívlastkem
smí být vyráběno v těchto druzích- kabinetní víno
je dovoleno vyrábět jen z vinných hroznů, které dosáhly nejméně 19 stupňů cukernatosti- pozdní sběr
je dovoleno vyrábět jen z vinných hroznů, které dosáhly minimálně 21 stupňů cukernatosti- výběr z bobulí
minimálně 27 stupňů cukernatosti- výběr z cibéb
vyrábí se z bobulí napadených ušlechtilou plísní šedou nebo z bobulí s min. cukernatostí 32 stupňů- ledové víno
sklízí se při min. -7 stupňů, min. cukernatost je 27 stupňů- slámové víno
hrozny jsou před zpracováním skladovány po dobu min. 3 měsíců na slámě či rákosu a mošt musí mít nejméně 27 stupňů cukernatosti- botrytické víno
víno z hroznů napadených ušlechtilou plísní Botrytis cinerea, jejíž přítomnost vede k vysoušení hroznů a zvyšování kvality moštu- fortifikované víno
dolihované víno, víno s přídavkem alkoholu


Název pojmu
Popis pojmu- barrigue (barik)
malý sud o objemu 225 litrů ze zvláštních druhů dubu (amerických, francouzských z různých oblastí), v němž může probíhat kvašení i školení vín. Sud umožňuje mikrooxidaci vín a podle stupně vypálení vnitřní strany sudu ovlivňuje i chuť a vůni vín- batonáž
promíchávání sedimentovaných kvasnic, provádí se mechanicky či plynem, zejména při výrobě vín sur-lie- aroma
souhrn vůní daných odrůdou, podložím, terroirem, tedy víceméně všech přírodních vůní vstupujících do výroby vína- buket
souhrn vůní, vzniklých při výrobě a ležení vína – jedno zda v interních nádobách, sudech nebo v láhvích- cuvée
směs vín různých odrůd, jejichž vlastnosti se vzájemně podporují a doplňují v harmonický celek. Používá se při scelování známkových vín, výrobě sektů a šampaňských vín- dekantace
opatrné přelití vína z láhve do speciální dekantační karafy tak, aby v láhvi zůstal případný depot ( sedimenty, vinný kámen). Přelití i velká plocha dna karafy umožní provzdušnění a otevření vína, které pak lépe projeví svou vůni- extrakt
souhrn látek zbývajících po odpaření vody a těkavých látek z vína. Uváděná hodnota tzv. bezcukerného extraktu je dopočítané číslo, vzniklé jako rozdíl celkového extraktu a hmoty zkvasitelných cukrů- integrovaná produkce
šetrný způsob ošetřování révy vinné směřující k dosažení optimálních výnosů a kvality technologiemi nezatěžujícími životní prostředí, zejména využitím přirozených regulačních mechanizmů a souladu mezi biologickými a agrotechnickými opatřeními a aplikací ekologických chemických přípravků- jablečnomléčná fermentace
chuťově ostrá jablečná kyselina je v našich podmínkách nejobjemnější kyselinou ve vinné šťávě. Její obsah se přirozeně sňižuje při dobrém dozrávání hroznů.Vysoký obsah kyseliny jablečné ve víně narušuje jeho harmonii, proto někteří vinaři přistupují k jejímu cílenému odbourání biologickou činností mléčných bakterii za pomoci zvýšené teploty. Vzniklá kyselina mléčná působí kulatějším, až nasládlým dojmem a zjemňuje chuť vína- matoliny
pevné zbytky hroznů po vylisování (slupky, třapiny, zrníčka)- rmut
pomleté nakvašené hrozny, z nichž se lisováním získává vinný mošt- řízené kvašení
při teplotě kolem 15 stupňů mošt zkvasí za jeden až dva dny. Díky množení kvasinek teplota stoupá na přibližně 20 stupňů. Bez chlazení by teplota velmi rychle vystoupila až na 30 stupňů. A právě chlazením se zajišťuje tzv. řízené kvašení. Soustava fermentačních tanků leckde připomíná spíše rafinerii: nádrže, chladící agregáty, chromované potrubí, jímž se vína přečerpávají z jednoho tanku do druhého- flotace
flotace znamená odkalování moštů proudem vzduchu nebo nejčastěji interního plynu (dusík), jehož působením vytvoří kalící částečky vrstvu plovoucí na hladině moštu, pod níž se odebírá čistý mošt- samotok
název používaný jak pro mošt, tak pro víno vyrobené ze samovolného odtoku moštu z podrcených hroznů před lisováním, typicky se užívá pro tichá vína, určená pro výrobu sektů- taniny (třísloviny)
látky, projevující se na jazyku drsným a nahořklým, trpkým vjemem. Do vína se dostanou buď vymacerováním ze zrnek hroznů nebo ze dřeva sudů, zejména barikových- terroir
soubor vlastností vína typických pro to které území( viniční trať, vínařskou obec, vinařskou oblast)- vinifikace
výroba vína- viniční trať
ucelené území v jedné vinařské oblasti(podoblasti), splňující předpoklady pro pěstování révy vinné z hlediska zeměpisné polohy, svažitosti, délky oslunění a půdně klimatických vlastností. Viniční trať nemusí být zcela osazena révou. Ve viniční trati jsou jednotlivé vinice (vinohrady) s trvalým porostem révy vinné